http://146609.webhosting56.1blu.de 2019-2020 Yılında Yayınlanan Eser ve Yayınlanmak Üzere Kabul Alan Kongre Bildirileri, Makaleler: Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs Adasının Geleceğine İlişkin Belirsizlik ve Güvensizlik Osilasyonlarını PDF Aşabilecek Algoritma Arayışı Küreselleşme’nin Progresyon ve Regresyon Sarmalında Konumsuz Seyir Rotası, 4. Mülkiye Uluslararası Kongresi “Küreselleşmenin Sonu mu?”, 15-16 Ekim 2020 Ankara PDF Su Savaşı ve Su Barışı Arasında Politik Med-Cezir’ler ve Türkiye’nin Ortadoğu Su Siyaseti PDF Başkanlık Sistemi, Kavram ve Bağlamıyla Bir Bütün Olarak Fikri Takiple İnşa Edilebilir Link Ortadoğu’da Osmanlı Sonrası Süreçte Siyaset Labirenti ve Petrol Stratejileri PDF Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Yeni Enerji ve Güvenlik Arayışı Kıyıdaş Ülkeler ve Diğer Aktörlerle Nasıl Uyumlaştırılabilir? PDF Türk-Amerikan İişkilerindeki Karşılıklı Derin Kuşatılmışlığın Yeni Güven Bunalımı PDF Türkiye’nin Ortadoğu’da Yeni Bir Dış Politikaya İhtiyacı Var Mı? PDF Türk-Alman İlişkileri ve I. Dünya Savaşı Dolayımında Enver Paşa’nın Hariciye Siyaseti  PDF Revisiting Lausanne After 100 Years in the Context of the National Pact Goal (İnönü University Press, 2019) Globalleşen Dünya Ve Politik Psikolojik Kodlar Bağlamında “Yarınki Türkiye Perspektifi”: Değişim ve Süreklilik İçinde Harmoni Arayışı (Uluslararası Nitelikte Bir Yayınevi İçin Hazırlanan Kitapta Kongre Tebliğ Metni Olarak)